Výskyt :


Tato vyhynutím asi nejvíce ohrožená želva žije na velmi malém území na severovýchodním cípu ostrova Madagaskar.

Astrochelys Yniphora - želva angonoka


Popis :


Stavbou těla je velmi podobná želvě paprsčité. Na rozdíl od ní ale nemá žádnou paprsčitou kresbu. Vyznačuje se výrazně klenutým krunýřem a pomalým pohybem na „vysokých“ nohách. Je celá šedo-béžově zbarvená a pod hlavou na plastronu má výrazně vyčnívající štít. Želvy váží od 8 do 10 kg a měří mezi 35-40 cm. Samci jsou oproti samicím větší. Mláďata jsou tmavší s výraznými švy mezi jednotlivými štítky.


Způsob života :


Želva je aktivní brzy ráno a k večeru. Přes den je schovaná pod keři a nízkými stromy. Obývá suché lesy a savany. Potrava se skládá z různých travin, sukulentů, bylin a listů nízkých keřů. Jídelníček občas doplňuje i spadaným ovocem a vyschlým trusem divokých prasat. Pohlavní dospělost nastává u této želvy pozdě – kolem 15. roku života. Samice klade v mírnějším klimatickém období 1-6 vajec ve 3-4 snůškách. Inkubace trvá dle klimatických podmínek 4-8 měsíců.

Ochrana druhu :


Želvy angonoka jsou ve volné přírodě kriticky ohroženy vyhynutím celé populace, která čítá přibližně 400 jedinců. Ohrožují je uměle zakládané požáry a nepůvodní zavlečené druhy zvířat (krysy, psi apod.). Oblast kolem Baly Bay je od roku 1997 národní rezervací. V roce 1986 byl vytvořen projekt na záchranu tohoto výjimečného druhu. Odchov mláďat byl v roce 1995 bohužel vykraden pašeráky pro nelegální obchod. Organizace proto musela zažínat nanovo. Želva angonoka je chráněná úmluvou CITES 1 a je označena jako ohrožený druh.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej