Želvy k prodeji - pro kompletní informace o nabízených želvách mě prosím kontaktujte přes e-mail

TESTUDO HERMANNI BOETGERI (želva zelenavá - větší forma) - letošní mláďata dostupná k odběru

Velikost : 6 cm

Pohlaví : neurčeno

Cena : 990 kč/ks

TESTUDO MARGINATA (želva vroubená) - letošní mláďata dostupná k odběru

Velikost : 6 cm

Pohlaví : neurčeno

Cena : 890 kč/ks

CITES - přepis želvičky na nového vlastníka  

Vybrané druhy želv, které musí vlastnit doklady CITES :

Testudo Hermanni (želva zelenavá), Testudo Marginata (želva vroubená), Testudo Gracea (želva žlutohnědá), Astrochelys Radiata (želva paprsčitá), Pyxis Arachnoides (želva pavoučí) a mnoho dalších druhů

detail registračního listu (bílý papír strana 1) - zde se nic nevpisuje

Některé druhy želv, které nevlastní doklady CITES :


k prodeji těchto druhů stačí řádně vyplněná kupní smlouva. Dále je k těmto druhům nutné vést tzv. chovnou knihu.


Stigmochelys Pardalis (želva pardálí)

Agrionemys Horsfieldi (želva stepní)

Chelonoidis Carbonaria (želva uhlířská)

Doklady CITES obsahují :


1) Registrační list ohroženého druhu - tzv. bílý papír  (3x A4)

2) Výjimka ze zákazu obchodní činnosti - tzv. žlutý papír  (3x A4)


Tyto dokumenty by měl kupující od chovatele obdržet ke každé želvičce !!

detail registračního listu (bílý papír strana 2)


Při převodu želvičky na nového vlastníka musí tato stránka obsahovat :


pole č.19 - podpis chovatele (původního vlastníka)

pole č.21 - podpis původního vlastníka, datum prodeje, podpis kupujícího, adresu nového vlastníka.

detail registračního listu (bílý papír strana 3) - zde se nic nevpisuje

detail výjimky z prodeje (žlutý papír strana 1) - zde se nic nevpisuje

detail výjimky z prodeje (žlutý papír strana 2) - zde se nic nevpisuje

detail výjimky z prodeje (žlutý papír strana 3) - zde se nic nevpisuje

Takto vyplněné dokumenty CITES lze osobně donést na nejbližší pobočku příslušného krajského úřadu nebo dokumety zaslat poštou.

Při zaslání poštou je potřeba přiložit vyplněný formulář typu B.


Ukázkový příklad vyplněného formuláře - viz níže. Prázdný formulář si můžete stáhnout zde


Adresy příslušných krajských úřadů, kam lze dokumenty zaslat :


Soubor s adresami úřadů ž.p. si můžete stáhnout zde


Hlavní město Praha :

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče, 110 00 Praha 1, Nové Město, Škodův palác, Jungmannova 35


Středočeský kraj :

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Zborovská 11,

150 21 Praha 5


Jihočeský kraj :

Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice


Plzeňský kraj :

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, Škroupova 18, 306 13 Plzeň


Karlovarský kraj :

Krajský úřad Karlovarského kraje ,Odbor životního prostředí, oddělení přírody a krajiny

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary


Ústecký kraj :

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Ochrana přírody, CITES, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem


Liberecký kraj :

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a ochrany přírody, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2


Královéhradecký kraj :

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové


Pardubický kraj :

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice


Kraj Vysočina :

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Jihomoravský kraj :

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno


Olomoucký kraj :

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc


Moravskoslezský kraj :

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava


Zlínský kraj :

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

detail vyplněného formuláře typu B

© Copyright  KK Design@                 

Velikost : 60 x 40 x 40 cm

UVB a výhřevná žárovka, kokosový substrát + vápenný štěrk - stačí zapojit do sítě.


Cena : 3200 kč

KOMPLETNĚ VYBAVENÉ TERÁRIUM

možno přikoupit ke každé želvičce

Kompaktní UVB žárovka 26 W

ideální pro evropské druhy želv

určeno do malých terárií

výška zavěšení cca 10 cm


Cena  :  340 kč / ks

UVB ZDROJE OSVĚTLENÍ

možno přikoupit ke každé želvičce

Rtuťová UVB výbojka 100 W

vhodná pro všechny druhy želv

určeno do středních terárií

výška zavěšení cca 25 cm


Cena  :  690 kč / ks

Rtuťová UVB výbojka 160 W

vhodná pro všechny druhy želv

určeno do velkých terárií

výška zavěšení cca 35 cm


Cena  :  790 kč / ks

TESTUDO HERMANNI HERMANNI (želva zelenavá - menší forma) - vyprodané

Velikost : 6 cm

Pohlaví : neurčeno

Cena : 2000 kč/ks

ÚVOD druhy chov kontakt prodej