Výskyt :


Rozšířena je především na území Řecka,

malé populace se nacházejí také v Albánii,

Makedonii, Itálii, také na Sicílii a Sardinii.

Testudo Marginata - želva vroubená


Popis :


Jedná se o největší evropský druh želvy. V přirozeném prostředí dorůstá velikosti

30-35 cm, výjimečně až ke 40 cm. Krunýř

má oválně podlouhlý tvar s výraznými zadními štítky vyhnutými do tvaru vějíře – u samců více než u samic. Zbarvení mláďat je světlé (béžové s tmavými skvrnami). Dospělé želvy jsou naopak tmavší (hnědo-černé) s

občasnými světlejšími skvrnami. Ve stáří je želva vroubená téměř jednobarevná. Na předních nohách má výrazně silnější šupiny.


Způsob života :


Tyto mohutné želvy žijí ve značně variabilním prostředí. Lze je nalézt od přímořských oblastí až do výšek kolem 2000 metrů nad mořem. Pohybují se ve svažitém terénu v křovinách

a podrostu. Podobně jako ostatní evropské

druhy je téměř výhradně býložravá. Živí se převážně různými druhy travin, bylinami a spadanými plody ovoce.

Chov :


Želva vroubená je ideální druh pro venkovní chov. Je otužilá, nenáročná a v trávě navíc mnohem více výrazná než například želva zelenavá. Co se týče potravy - měla by převažovat rostlinná složka, k níž patří papmpeliška, jitrocel, jetel nebo čínské zelí, občas doplněná například ovocem nebo mrkví. Při chovu venku vše zajistí slunce, v teráriu je nutné zajistit dostatečný osvit zdrojem UV záření. Želvám je navíc vhodné doplnit stravu umělým zdrojem vápníku, jako jsou vaječné skořápky nebo sépiová kost.

Ochrana druhu :


Želva vroubená je chráněná úmluvou CITES (želvy spadají do skupiny CITES "A"). Vlastník želvy potřebuje Cites dokumenty ("registrační list exempláře ohroženého druhu živočicha")

a při prodeji a nákupu také výjimku ze zákazu obchodní činnosti ("žlutý doklad"). Vzhledem

k tomu, že je většina želv přímo ohrožena vyhynutím a jmenovitě uvedena na seznamu CITES I, II a III, prodej a koupě jsou limitovány podmínkami těchto dokumentů.

S těmito dokumenty pak dochází k přeregistraci želvy na nového vlastníka.

© Copyright  KK Design@                 

Mladým želvám je nutné zajistit přiměřenou vlhkost chovného prostředí. Ideální je rosit mláďata každý večer při zhasnutém osvětlení vodou o pokojové teplotě. Nedostatek vlhkosti vede k různým problémům - růstové deformace, selhání jater (v horším případě úhyn želvy). Škodlivé je rovněž prašné prostředí. Inkubace vajíček

trvá cca 65-75 dní při teplotě kolem 30°C.

Poté se líhnou mláďata velká přibližně

2.5-3cm. Zimování želv je dle mých

zkušeností vhodné, nikoliv nutné.

ÚVOD druhy chov kontakt prodej