Výskyt :


Rozšířena je především v oblasti Řecka, Chorvatska, Albánie a dalších balkánských

státù. Některé poddruhy žijí v Itálii, jižní

Francii a východním Španělsku.

Testudo Hermanni - želva zelenavá


Popis :


Jedná se o nejoblíbenější a nejčastěji chovaný druh suchozemské želvy u nás. Želva

zelenavá dorůstá 15-25 cm, v přírodě se vyskytují i větší jedinci. Samci jsou menší

než samice. Krunýř má zeleno-šedé až zeleno-černé zabarvení. Na předních končetinách má pět prstů s tupými drápky, na zadních končetinách čtyři prsty. Má zdvojený nad-ocasní štítek a rohovitý hrot na špičce ocasu.

Způsob života :


Býložravá suchozemská želva, jejíž přirozené životní prostředí je v jižní Evropě. Má ráda volné stepní krajiny zarostlé keři, které posky-tují dostatek stínu v nejteplejší části dne.

Chov :


V potravě by měla převažovat rostlinná složka, k níž patří papmpelišky, jitrocel, jetel nebo čínské zelí, občas doplněná například ovocem nebo mrkví. Ideální pro želvu zelenavou je venkovní chov s možností pohybu na slunci,

při chovu v teráriu je nutné zajistit dostatečný osvit zdrojem UV záření. Želvám je vhodné doplnit stravu umělým zdrojem vápníku, jako jsou vaječné skořápky nebo sépiová kost.

Ochrana druhu :


Želva zelenavá je chráněná úmluvou CITES (želvy spadají do skupiny CITES "A"). Vlastník želvy potřebuje Cites dokumenty ("registrační list exempláře ohroženého druhu živočicha")

a při prodeji a nákupu také výjimku ze zákazu obchodní činnosti ("žlutý doklad"). Vzhledem

k tomu, že je většina želv přímo ohrožena vyhynutím a jmenovitě uvedena na seznamu CITES I, II a III, prodej a koupě jsou limitovány podmínkami těchto dokumentů.

S těmito dokumenty pak dochází k přeregistraci želvy na nového vlastníka.


© Copyright  KK Design@                 

Mladým želvám je nutné zajistit přiměřenou vlhkost chovného prostředí. Ideální je rosit mláďata každý večer při zhasnutém osvětlení vodou o pokojové teplotě. Nedostatek vlhkosti vede k různým problémům - růstové deformace, selhání jater (v horším případě úhyn želvy). Škodlivé je rovněž prašné prostředí. Inkubace vajíček trvá cca 55-65 dní při teplotě kolem 30°C. Poté se líhnou asi 3cm dlouhá mláďata. Zimování želv je dle mých zkušeností vhodné, nikoliv nutné.

ÚVOD druhy chov kontakt prodej