Výskyt :


Výskyt této želvy je opravdu rozsáhlý. Co se týče Evropy nalezneme ji v Řecku, Bulharsku, Makedonii, Albánii, Itálii, Španělsku a dalších státech. V Asii je největší rozšíření v Turecku, Íránu, Iráku, Sýrii a Jordánsku. V severní Africe to jsou státy Maroko, Alžírsko, Libye, Tunisko a Egypt.

Testudo Graeca - želva žlutohnědá


Popis :


Je velmi podobná želvě zelenavé, odlišuje se hlavně celkovým zbarvením více do žluto -hněda bez zelených tónů. Mláďata jsou téměř kompletně žlutá. Dále se odlišuje tím, že má

na okraji vrchní části krunýře nad ocasem jen jeden štítek a nemá rohovinový trn na konci ocásku. Dosahuje velikosti až 30 cm, přičemž samice bývají větší než samci. Hmotnost se pohybuje kolem 3 kg, výjimečně i více.Způsob života :


Díky velmi širokému výskytu (od Rumunska

až po Africké lokality) se tato želva

přizpůsobila různým klimatickým podmínkám. V Evropě obývá stepní krajiny s řídkým lesním porostem od nižších poloh až po pahorkatiny kolem 1500 m.n.m, zatímco v Africe to jsou spíše suché písečné stepi a polopouště.  

Chov :


V potravě by měla opět převažovat rostlinná složka - papmpeliška, jitrocel, různé byliny, jetel, kopřiva nebo v zimním období čínské zelí. Očas lze stravu doplnit například ovocem nebo mrkví. Nejvhodnější je venkovní chov s možností pohybu na slunci a zimování želv

přes nejchladnější měsíce v roce. Při chovu v teráriu je nutné zajistit dostatečný osvit zdrojem UV záření. Želvám je občas vhodné doplnit stravu umělým zdrojem vápníku, jako jsou vaječné skořápky nebo sépiová kost.

Ochrana druhu :


Želva žlutohnědá je chráněná úmluvou CITES (želvy spadají do skupiny CITES "A").

Vlastník želvy potřebuje Cites dokumenty ("registrační list exempláře ohroženého druhu živočicha") a při prodeji a nákupu také

výjimku ze zákazu obchodní činnosti ("žlutý doklad"). Vzhledem k tomu, že je většina

želv přímo ohrožena vyhynutím a jmenovitě uvedena na seznamu CITES I, II a III, prodej

a koupě jsou limitovány podmínkami těchto dokumentů. S těmito dokumenty pak dochází

k přeregistraci želvy na nového vlastníka.

© Copyright  KK Design@                 

Mladým želvám je nutné zajistit přiměřenou vlhkost chovného prostředí. Ideální je rosit mláďata každý večer při zhasnutém osvětlení vodou o pokojové teplotě. Nedostatek vlhkosti vede k různým problémům - růstové deformace, selhání jater (v horším případě úhyn želvy). Samice snáší

2-6 vajec v 1-2 snůškách. Inkubace trvá přibližně 60-65 dní při teplotě kolem 30°C. Poté se líhnou asi 3 cm dlouhá mláďata.

ÚVOD druhy chov kontakt prodej