Výskyt :


Jedná se o typického endemita, žijícího na jediném místě naší planety. Osídluje pouze malou oblast na jihozápadním pobřeží Madagaskaru.


Pyxis Arachnoides - želva pavoučí


Popis :


Drobná želva, měřící pouze kolem 15 cm, přičemž samci jsou ještě o trochu menší.

Samci mají oproti samicím delší a silnější

ocas. Základní barva krunýře je hnědá až černá s krásnou žlutou kresbou připomínající pavoučí síť. Hlava a nohy bývají hnědé se žlutými nepravidelnými skvrnami.


Způsob života :


Želva pavoučí obývá suché oblasti s písečnými dunami a kamenité oblasti s chudou vegetací. Oblast výskytu zasahuje od pobřeží  do vnitrozemí maximálně 50 km. Tato oblast je velice chudá na dešťové srážky. Nejsušší období přčkávají želvy zahrabané v písku.

Páří se v průběhu období dešťů. Samice klade jediné asi 4 cm velké vejce. Doba inkubace je velice dlouhá - cca 200-250 dní (dle průběhu období dešťů). Jídelníček tvoří převážně suché traviny, listy keřů, sukulenty a občas i hmyz a zdechliny drobných živočichů.

Chov :


Při chovu v teráriu je zcela nezbytné zajistit osvit kvalitním zdrojem UV záření. Nutné je doplňovat stravu umělým zdrojem vápníku, jako jsou jemně mleté vaječné skořápky

nebo sépiová kost. Dospělé želvy chováme

v suchém prostředí (pouze s miskou na

vodu). Ke krmení je nejvhodnější seno a

tráva.


Ochrana druhu :


Populace želv pavoučích má v přírodě

klesající tendenci, nebezpečí představuje hlavně nelegální sběr želv z volné přírody.

Další problém představuje ztráta přirozeného prostředí a ohrožena je i nepůvodními zavlečenými zvířaty. Želva pavoučí je jako kriticky ohrožený druh uvedena na seznamu CITES I.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej