Výskyt :


Želva Agassizova žije v Sonorské a Mohavské poušti na jihozápadě Spojených států amerických – západně od řeky Colorado.

Gopherus agassizii - želva pouštní


Popis :


Krunýř dosahuje u dospělých jedinců délky 25 až 36 cm, přičemž samci jsou o něco větší než samice. Plastron je vysoce klenutý a má nazelenalou až šedo-hnědou barvu. Hmotnost želv se pohybuje od 2 do 5 kg. Přední končetiny mají ostré drápovité šupiny a jsou zploštělé – což želvám usnadňuje kopání. Zadní nohy jsou dlouhé a hubenější. Tyto želvy rostou velice pomalu, pohlavní dospělosti dosahují až kolem 20.roku života.


Způsob života :


Pouštní želvy mohou přežívat i v oblastech s teplotami vyššími než 60°C - díky jejich schopnosti kopat hluboké podzemní nory a tím uniknout největšímu žáru. Stráví v nich až 90% svých životů. V zimních měsících jsou v podzemních úkrytech chráněni pro změnu před mrazivým zimním počasím (od listopadu do února). Jejich vykopané tunely a doupata často využívají jako úkryt i jiní plazi, savci a ptáci. Od června do července kladou samice 4-8vajec ve dvou až třech snůškách. Mláďata se líhnou vsrpnu nebo září po 100 - 130 dnech.

Ohrožení :


Želvy jsou ohrožovány hlavně požáry a povodněmi

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej