Výskyt :


Geochelone platynota žije pouze na území Barmy v okolí řeky Iravádí (Irrawwaddy).

Geochelone Platynota - želva barmská


Popis :


Tato kriticky ohrožená želva je vzhledově velmi podobná želvě hvězdnaté. Liší se počtem paprsků na štítkách černého krunýře. Tato želva jich má většinou 6-7 (želva hvězdnatá 8 a více). Také dorůstá menší velikosti - maximálně 30 cm a hmotnost do 4 kg. Karapax je spíše plochý - také s výraznými hrboly.Způsob života :


Díky malému území výskytu těchto želv a poměrně řídké populaci je známo jen málo informací o jejím způsobu života. Zdržuje se ve vlhké krajině poblíž říčních toků - v tomto prostředí je nejaktivnější. V sušších částech roku jsou spíše letargické s malou aktivitou. Živí se převážně bylinami a jinou zelenou stravou. Samice klade vejce o velikosti asi 4 cm do vlhké hlíny.

Chov :


Chovné podmínky by měla mít podobné jako želva hvězdnatá s požadavkem na vyšší vlhkost chovného prostředí. Také je o něco méně náchylná na různé nemoci a parazity.

Ochrana druhu :


Želva barmská je považována za kriticky ohrožený druh. Soukromé chovy jsou převážně z dřívějšího nelegálního exportu. Je chráněná úmluvou CITES, příloha II.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej