Výskyt :


Území jejího rozšíření je poměrně malé : vyskytuje se v jižní Namibii a převážně v západní části Jihoafrické republiky.

Chersina Angulata - želva rytířská


Popis :


Krunýř má vysoce klenutý, oválný s velmi výrazným výběžkem v přední části plastronu (pod hlavou). Marginální štítky jsou světlé s výraznými tmavými skvrnami trojúhelníko-vitého tvaru. Zbarvení krunýře je hnědočerné se světle žlutými až oranžovými středy štítků. Uprostřed těchto světlých částí je  tmavá skvrna. Velikost těchto želv se pohybuje od

15 do 25 cm a hmotnost do 2 kg. Samci

bývají větší než samice.


Způsob života :


Oblast, kde tyto specifické želvy žijí je písčitá až kamenitá s řídkou vegetací. K páření dochází v průběhu celého roku. Samci jsou

při námluvách dosti agresivní. Při bojích o samice využívají výrazně vyvinutý výběžek

na přední straně plastronu. Samice klade 1 vejce ve 4-5 snůškách do suchého písku.

Vejce má velikost asi 3 cm. Inkubace trvá

100-200 dní. Mláďata jsou velmi

ohrožována různými dravci a uměle zakládanými požáry. Velká část jich zahyne ještě před dosažením dospělosti. Potrava sestává z různých travin, bylin a listů

nízkých keřů. Při vyrušení a nebezpečí vystřikuje zpod ocasu tekutinu do

vzdálenosti až 1 m.

Chov :


V teráriu je potřeba zajistit želvě podobné podmínky jako v přírodě - suché prostředí s miskou na vodu a různými úkryty. Dále je nutno zajistit osvit kvalitním zdrojem UV

záření a doplňovat stravu umělým vápníkem. Jako zdroj vápníku jsou ideální jemně mleté vaječné skořápky nebo sépiová kost. Také zelenou stravu je nutné sypat mletým vápníkem. U tohoto druhu je vhodné krmit spíše senem a trávou a vyvarovat se různým pochutinám typu ovoce, zelenina, jogurty apod. Dále je nutno chovat želvy v klidném prostředí - jsou dosti náchylné na stres.

V 3-4 nejteplejších letních měsících je možný chov ve venkovním výběhu. Není vhodný

chov společně s jinými druhy.


Ochrana druhu :


Jako jedna z mála želv není výrazněji

ohrožena vyhynutím - ohrožuje ji hlavně nelegální sběr a uměle zakládané požáry.

Je uvedena na seznamu CITES, příloha II.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej