Výskyt :


Žije pouze na souostroví Galapág. Konkrétně na ostrovech Isabela, Santa Cruz,

San Salvador, San Cristobal a Espaňola.

Chelonoidis Nigra - želva sloní


Popis :


Želva sloní je největší žijící druh suchozemské želvy. Může být až 1,2 m dlouhá a dosahuje hmotnosti 200 kg. V zajetí je schopná dorůst do ještě větších rozměrů. Tvar krunýře se liší podle poddruhu želvy : některé mají krunýř sedlovitý a v přední části klenutý, což jim umožňuje zvednout hlavu a dosáhnout tak i

na výše rostoucí zdroje potravy, jiné mají krunýř vysoký a živí se nižšími rostlinami. Převažující zabarvení těla a krunýře je šedočerné. Končetiny jsou silné, sloupovité

s krátkými prsty.


Způsob života :


Většinu života tráví pastvou v malých skupinách a vyhříváním se v loužích nebo válením v bahně. V období rozmnožování se samci stávají teritoriální a hledají partnerky. Technika zásnub je u samců želv sloních nekompromisní. Jakmile samec vyhledá příhodnou samici, vnutí ji drsně podřízené postavení, kouše a štípe ji do nohou, aby ji přinutil k nehybnosti. Potom se vysune na

její hřbet a páří se s ní.

Ochrana druhu :


Populace želv sloních je odhadována

maximálně na 10000 jedinců. Od roku 1965

se snaží výzkumná stanice Charlese Darwina (Charles Darwin Research Station) na základě programu a repatriace želv sloních

pozvednout jejich upadávající populaci.

Do března roku 2000 bylo vypuštěno do přírody 1000 želv sloních. Želva sloní je uvedena v seznamu CITES, příloha I.


© Copyright  KK Design@                 

Jsou vejcorodé, samice vyhrabávají v zemi jámy, kam pak kladou vejce. Přestože některé želvy sloní žijí zaručeně déle než 100 let,

druh je z hlediska ochrany zranitelný ve své existenci. Tyto želvy jsou ohrožovány hlavně

v mladém věku nepůvodními zvířaty,

například potkany, kočkami a potravní konkurencí v podobě koz a dobytka.

ÚVOD druhy chov kontakt prodej