Výskyt :


Plocha výskytu těchto velkých želv je velmi rozsáhlá. Rozšířená je ve státech - Kolumbie,

Venezuela, Guyana, Brazílie, Ekvádor,

Trinidad a Tobago Bolívie a Peru.

Chelonoidis Denticulata - želva pralesní


Popis :


Vzhledově je velmi podobná želvě uhlířské. Krunýř je dlouhý a oválný. Má žlutohnědou

až tmavě hnědou barvu. Jednotlivé štítky karapaxu mohou být na okrajích černé,

dvorce světle žluté, oranžové nebo světlě hnědé. Na předních nohou a na hlavě má

žluté skvrny. Samci dorůstají průměrné velikosti 40 centimetrů. Samice 60 až 75 centimetrů. Hmotnost se pohybuje od

10 do 15 kilogramů.

Způsob života :


Pohlavní dospělosti dosahují želvy pralesní v osmém až desátém roce života. Samičky

snáší 2 až 15 vajec, které se líhnou po inkubační době trvající 100 až 200 dní.

Mláďata jsou po narození velká 4-5

centimetrů. Potrava sestává z tropických

bylin, listů, ovoce, ale také potravy

živočišného původu jako slimáci, hmyz,

červi apod.

Chov :


Chovné podmínky by měly být podobné jako pro želvu uhlířskou, jen je nutno přihlédnout

k velikosti želvy pralesní v dospělosti. Ve výběhu je nutno udržovat trvalou vlhost a teplotu, zrovna jako v pralese.

Ochrana druhu :


Maso želvy pralesní se používá jako hlavní složka některých pokrmů domorodců a je dokonce k mání na trzích některých amazonských měst. Dále ji ohrožují uměle zakládané požáry při kácení deštných

pralesů. V Peru je zakázán její vývoz do zahraničí. Je chráněna Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými

druhy CITES - příloha II.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej