Výskyt :


Tuto jihoamerickou želvu lze nalézt převážně

v Argentině, méně častá je pak v Bolívii a Paraguayi.

Chelonoidis Chilensis - želva chilská


Popis :


Výjimečně doroste až do velikosti kolem

40cm, většinou ale délka želvy nepřesahuje 30cm. Základní barva krunýře i těla je hnědožlutá. Světlé štítky karapaxu jsou

tmavě ohraničené a mají jemně zoubkované okraje. Mláďata mají na světlých středech štítků několik tmavých skvrn, které

postupem času mizí. U dospělých želv jsou

na předních nohách výrazně větší šupiny.


Způsob života :


Jedná se výhradně o býložravou želvu.

Aktivitu projevuje hlavně na jaře během

rána, kdy se živí převážně rostlinami

Plantago. V létě strava obsahuje různé trávy, sukulenty a plody. Na jaře si želvy vyhrabou v písčité půdě asi 50cm hluboké nory, ve kterých jsou přes noc a v nejteplejších

letních dnech schované. V nejjižnějších

částech výskytu želvy hibernují až 5 měsíců v roce. K páření dochází během listopadu až prosince, poté želvy snáší 2-6 vajec ve 3 snůškách.

Ochrana druhu :


S želvami chilskými bylo až do 80.let

minulého století volně obchodováno, byly

také sbírány jako domácí zvířata a někdy i kvůli jídlu. Želvy jsou ohrožovány hlavně

uměle zakládanými požáry při vypalování

lesů a chovem domácích zvířat, které

likvidují vegetaci v místech výskytu želv. Problémem je i dlouhá doba pohlavního dospívání (až kolem 12.roku života) a nízká míra reprodukce. Tento druh je zařazen do CITES příloha II.

© Copyright  KK Design@                 

ÚVOD druhy chov kontakt prodej