Výskyt :


Suchozemská želva obývající vlhké savany a tropické deštné lesy Jižní Ameriky.

Konkrétně ji lze nalézt v Brazílii, Bolívii, Kolumbii, Venezuele, Peru v Panamě a

dalších státech.

Chelonoidis Carbonaria - želva uhlířská


Popis :


Má silně klenutý, hodně podlouhlý karapax černé barvy se žlutými skvrnami uprostřed všech štítků. Délka se pohybuje od 35 až

do 50 cm. Hlava i končetiny jsou taktéž

černé. Na hlavě má žluté nebo oranžové skvrny. Na nohách jsou skvrny téměř vždy červené. Samci mají hodně dovnitř

vypouklou spodní část krunýře (plastron) -

pro usnadnění páření.

Způsob života :


V přirozeném prostředí se pohybuje

většinou ve stínu, kde je dostatečně teplo

a vlhko. Při vyšších denních teplotách a v sušších měsících je schovaná pod stromy

nebo keři. Jako jedna z mála sucho-

zemských želv se živí nejen rostlinnou, ale výrazněji také živočišnou potravou. Páří se, když dorostou velikosti asi 25 cm. Samice klade v průběhu celého roku 2-15 vajec

ve 3-6 snůškách. Mláďata se líhnou za 4-6 měsíců a jsou velká asi 4 cm.


Chov :


K chovu je potřeba velké, teplé a vlhké terárium. Relativní vlhkost by se měla pohybovat až kolem 90%. Ideální je hluboká vrstva vlhkého substrátu kvůli možnosti zahrabávání. Želva musí mít stále k dispozici velkou misku s vodou a stinná místa k odpočinku. Je nezbytné zajistit želvě osvit kvalitním zdrojem UV záření. Nutné je doplňovat stravu umělým zdrojem vápníku, jako jsou jemně mleté vaječné skořápky nebo

Ochrana druhu :


Největší hrozbou v přírodě pro tuto želvu je nadměrný lov kvůli konzumaci v místech přírodního výskytu. Želvy uhlířské jsou sbírány ve velkém množství a posílány do měst Jižní Ameriky, kde jsou považovány za velkou lahůdku. Tato želva je ohrožena také úbytkem životního prostředí, které je často upravováno pro zemědělské účely a neposkytuje tak vhodné podmínky pro její výskyt. Její počty zatím naštěstí nemají výrazně klesající tendenci. Je chráněná úmluvou CITES, příloha II.

© Copyright  KK Design@                 

sépiová kost. Také zelenou stravu je nutné sypat mletým vápníkem. Mladým želvám je nutné zajistit zvýšenou vlhkost chovného prostředí. Ideální je rosit mláďata každý veèer při zhasnutém osvětlení a ochlazení prostorů vodou o pokojové teplotě. Nedostatek vlhkosti vede k růstovým deformacím, selhání jater (v horším případě

k úhynu želvy). Škodlivé je rovněž prašné prostředí.

ÚVOD druhy chov kontakt prodej